Rzeczywistość 01/30/2018 (Tue) 15:31:37 No.17255 del
(5.75 MB 420x240 tuziak.webm)
>>17249
>wkurwia mnie to, że osoba A z własnej woli przekazuje swoje dobra osobie B