Lorefin 01/30/2018 (Tue) 12:37:11 No.17248 del
>>17228
A muwilem... wspolczesny swiat jest jakis chory!!!