Kocur RGB 01/13/2018 (Sat) 22:31:21 No.16999 del
darzy mnie codziennie

i co powiesz prawiczku?