Rzeczywistość 01/12/2018 (Fri) 22:35:47 No.16986 del
(56.77 KB 1717x1073 bitcoin xD.jpg)
Chyba niedługo nagram płytę, mam trzy zupełnie nowe piosenki. Teraz to juz na pewno.