Brodowski 01/09/2018 (Tue) 02:14:58 No.16962 del
a jak nie polecą w góre?