Irek 01/09/2018 (Tue) 00:34:21 No.16961 del
w jakie alty zainwestowałeś?