Star 01/08/2018 (Mon) 19:56:17 No.16956 del
męski głos w przeciwieństwie do was dwóch też ma po mnie