Czwarty 12/07/2017 (Thu) 16:34:34 No.16190 del
(14.29 KB 235x235 1421036130533.jpg)
>>16186
głupi sen
nigdy bym cię nie zostawił samego w łóżku dla jakiejś głupiej dziewczyny