Rzeczywistość 12/06/2017 (Wed) 23:46:56 No.16180 del
>>16179
>durowe dwojki i molowe siodemki
a ósemek tam nie było?