Kocur RGB 12/06/2017 (Wed) 17:48:23 No.16165 del
czy czteroni majÄ… prawo jazdy?