Brodowski 12/06/2017 (Wed) 16:05:43 No.16159 del
Dotknąłeś mnie i nagle stałam się liliowym niebem
A Ty stwierdziłeś, że fiolet po prostu nie jest dla Ciebie