Rzeczywistość 12/06/2017 (Wed) 13:31:53 No.16156 del
>nigdy nie będziesz spokojny i szczęśliwy, zawsze stres i zamartwianie
to jest najgorsze