Brodowski 12/06/2017 (Wed) 12:48:45 No.16154 del
https://youtube.com/watch?v=6dW6aNAZGTM [Embed]
>nigdy nie bedziesz juz w gimbazjum