Anonymous 12/06/2017 (Wed) 12:38:28 No.16150 del
(13.22 KB 353x352 19cl2x.jpg)
>nigdy nie dadzą Ci tak pięknej loszki jak nikolka

Na chuj żyć? Pisana mi jest wieczna samotność