Anonymous 11/14/2017 (Tue) 23:27:17 No. 15431 del
tak, przed chwilą był temat na /pol/