Kocur RGB 11/14/2017 (Tue) 23:13:04 No. 15429 del
(27.96 KB 618x349 1510690739106.jpg)
(104.97 KB 620x951 1510690786178.png)
czy słyszeliście już o nowej apce usuwającej mejka z fotografii??

rewolucja inceli jest TERAZ!!