Anonymous 11/14/2017 (Tue) 17:07:46 No. 15422 del
>>15421
zakładasz
spotykasz się
poznajesz kogoś nie mając znajomych