Anonymous 11/14/2017 (Tue) 14:19:40 No. 15419 del
(13.04 KB 480x360 hqdefault.jpg)
https://youtube.com/watch?v=qN0Q7OrXL64 [Embed]

BARDZO LUBIĘ CIĘ.........
CHCIAŁBYM Z TB BYĆ..............
I BEZ CB JUŻ JA NIE MG ŻYĆ............
ZOSTAWIŁAŚ MNIE