Anonymous 11/14/2017 (Tue) 10:54:22 No. 15417 del
miej wyjebane a będzie ci dane