Anonymous 11/14/2017 (Tue) 08:53:29 No. 15416 del
jak znalezc sobie dziewczyne jesli nie mam nawet znajomych