Anonymous 11/13/2017 (Mon) 20:10:48 No. 15414 del
nikolka jest dla mn najpiekniejsza.......