Kocur RGB 11/13/2017 (Mon) 10:23:47 No. 15412 del
>artykuł ukazał się pierwotnie na VICE US
gniję z opowiadania historii amerykańskich nastolatek polakom jako opowieść prosto z Polski