Lorefin 11/13/2017 (Mon) 09:17:26 No. 15410 del
To się nazywa prawdziwa miłość...