Rzeczywistość 09/13/2017 (Wed) 13:42:57 No. 13968 del
(137.61 KB 1280x720 goy stoy.jpg)
>>13967
>umiejętności i predyspozycje
prosze cię, jakie predyspozycje? Każdy sebek, który nie jest totalnym debilem jest w stanie nauczyć się obsługi maszyn i zostać na przykład tokarzem czy mechanikiem samochodowym.

Co do zdrowia to zgadzam się, ale jak wiele osób z tego powodu nie mogłaby jeździć tym wózkiem? Takie przypadki są rzadkie. Głównym powodem dla którego ludzie nie kształcą się w tym kierunku jest to, że dla "młodych dynamicznych humanistów" praca fizyczna jest "poniżej ich godności", więc idą na marketing psychologiczny.

Poza tym niekoniecznie musisz być robotnikiem wykwalifikowanym żeby nie być totalnym prekariuszem. Jest też medycyna, informatyka, jakieś techniczne rzeczy niewymagające "krzepy" typu systemy komunikacyjne i tak dalej.

Najlepszą formą walki z wyzyskiem jest edukacja. Jakby nagle każdy anon stał się Chadem to skończyłby się wyzysk seksualny mężczyzn przez kobiety.