Czwarty 09/13/2017 (Wed) 13:18:19 No. 13967 del
(171.18 KB 716x600 chimney sweep warts.jpg)
>>13963
>istnieją takie zawody jak robotnik wykwalifikowany za które można zgarnąć niezły hajs
tylko do tych zawodów trzeba mieć umiejętności, predyspozycje i przede wszystkim zdrowie. nawet na zasrany wózek widłowy nie zostaniesz zatrudniony jeśli nie masz odpowiedniego stanu zdrowia, nikomu nie będzie się chciało cię zatrudnić bo jak coś się stanie to będą bulić inb4 to w takim razie znieść państwowe regulacje, wtedy enjoy historia z climbing boys po raz kolejny i wracamy do punktu wyjścia