Kocur RGB 09/13/2017 (Wed) 10:56:22 No. 13965 del
>>13962
to, Evola praktycznie nic nie pisał o ekonomii, a kwestie światopoglądowe to co innego