Rzeczywistość 09/13/2017 (Wed) 09:05:02 No. 13961 del
(64.37 KB 220x293 Julius_Evola.png)
Czemu go zdradziłeś?