Lorefin 09/12/2017 (Tue) 18:25:16 No. 13953 del
(288.55 KB 507x382 SABER DUEL.jpg)
Czwarty wyzywam cie w koncu na pojedynek na miecze!!!