Gnijący 09/12/2017 (Tue) 17:57:13 No. 13951 del
(35.62 KB 230x230 latająca żaba.jpg)
>>13945
w testach IQ ONLINE pewnie 220