Gnijący 09/12/2017 (Tue) 11:48:31 No. 13937 del
>>13933
Zestrosowana może też, ale już po samym głosie słychać brak inteligencji xDD