Kocur RGB 09/11/2017 (Mon) 20:38:19 No. 13917 del
(188.08 KB 461x502 gnijoncy.jpg)
gnijący kuc śmierdzący hehehe