Anonymous 08/13/2017 (Sun) 17:58:58 No. 13138 del
a jeśli nigdy nie założyłem tam legitnego konta to oznaka czego??