Anonymous 08/13/2017 (Sun) 15:05:31 No. 13132 del
>>12641
Życzę ci udanej śmierci