Anonymous 08/13/2017 (Sun) 14:22:42 No. 13130 del
>>13127
Praktycznie to stanowi jedyny problem w zostaniu nauczycielem WF.Trzeba mieć jakąś tam kondycję.