Anonymous 08/13/2017 (Sun) 12:46:26 No. 13122 del
>>13075
są takie samice co ważą 500 kilogramów czyli prawie słonie XDDD