Anonymous 08/13/2017 (Sun) 12:43:39 No. 13121 del
>>12801
Lepiej wuefu.Tacy to kurwa niec nie robią lenie kurwa tylko siedzą i jęczą pizdy jebane normiki