Anonymous 08/13/2017 (Sun) 11:42:26 No. 13114 del
>>12844
Czyli że każdy może tworzyć ale przez to sztuka staje się kloaką?