Czwarty 08/13/2017 (Sun) 10:50:17 No. 13112 del
(485.09 KB 600x600 żaba42.png)
>>13104
>myślę że o taki sens chodzi Braunowi i Korwinowi

>on miał co innego na myśli
>to metafora
>wyrwane z kontekstu!

dawajcie najlepsze