Kocur RGB 08/11/2017 (Fri) 09:08:02 No. 13075 del
kurwa skisłem, szczerze to nie ma wiele samic powyżej 70kg, bo to albo waleń tier albo chubby wysoka, taka granica jest bardzo rozsądna