Anonymous 08/11/2017 (Fri) 01:27:29 No. 13073 del
>>13048
chyba do 50 chciałeś napisać