Irek 08/01/2017 (Tue) 19:08:58 No. 12884 del
>>12857
>Ja np. nie miałem kolegów, czytałem dziady. Wyrosłem na ro ma n tyka, a nie żadnego no rmi ka.........

rzeczywiscie jest sie czym chwalic