Anonymous 07/24/2017 (Mon) 13:25:05 No. 12775 del
>>12773
same here, chyba mi odpierdoli na starość jak szufli