Gnijący 07/24/2017 (Mon) 01:24:03 No. 12761 del
>>12760
śmiechłem bo to prawda