Brodowski 07/23/2017 (Sun) 23:59:45 No. 12758 del
>>12747
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zio%C5%82olecznictwo
>przynajmniej 7.000 związków chemicznych współczesnej farmakopei pochodzi z roślin
ok. 24% nowoczesnych leków stosowanych w Stanach Zjednoczonych jest pozyskiwanych z roślin
>>12753
chiropraktyka to scam.