Anonymous 07/23/2017 (Sun) 22:09:45 No. 12747 del
>nie podlegająca żadnej weryfikacji,badaniom
dlaczego? bo w interesie i celem zachodniej cywilizacji nie jest badanie medycyny naturalnej, tylko właśnie zepchnięcie jej na margines i czarny rynek, stwarzając pole do działania pseudoszamanom i innym oszustom, ośmieszając medycynę naturalną w opinii publicznej zgodnie z planem.