Anonymous 07/21/2017 (Fri) 00:49:14 No. 12688 del
>>12668
3 razy 3, czyli TRZY TRÓJKI, 3 + 3 + 3