Gnijący 07/20/2017 (Thu) 20:03:04 No. 12686 del
Często, ale nie zawsze