Rzeczywistość 07/19/2017 (Wed) 20:39:02 No. 12670 del
(1.74 MB 240x180 131073119694.gif)
>>12668
mózg rozjebany XD
i takie wtf