Czwarty 07/19/2017 (Wed) 20:08:46 No. 12668 del
prawiczek = 9 liter
9 = 3 x 3 czyli dwie perfekcyjne liczby
PRZYPADEK???