Anonymous 07/18/2017 (Tue) 14:25:10 No. 12653 del
Rzeczywistość - 13 liter
Jan Paweł Drugi - 13 liter